Bakeklede-stoffer og plast

Her får du stoffer,som du kan sy av selv.

Her får du ingen oppskrift med i pakken.